Województwo łódzkie ogłosiło postępowanie na wybór operatora infrastruktury dla wybudowanej sieci pilotażowej w ramach projektu Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej (ŁRST). Według Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wyłoniony do tego celu w zeszłym roku operator (firma Tele B) nie wywiązuje się z obowiązków. Poprzednia umowa zawarta została na rok i województwo nie będzie jej przedłużać .

Budowa ŁRST rozpoczęła się od projektu pilotażowego, który objął pięć gmin: Zgierz, Wartkowice, Dalików, Łęczyca oraz Parzęczew. Pilotaż różnił się od docelowej sieci tym, że internet jest tam dostarczany drogą radiową, a nie poprzez łącza światłowodowe.

Firma, która ma zastąpić a Tele B w roli operatora infrastruktury będzie odpowiadać za : zarządzanie, konserwację i utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej oraz świadczenie z jej wykorzystaniem usług hurtowych na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych działających lub mogących działać na obszarze projektu pilotażowego. W zamian za to może czerpać przychody od operatorów świadczących usługi dostępowe (tzw. „ostatniej mili”). Jednocześnie operator infrastruktury jest zobowiązany do terminowej zapłaty na rzecz województwa łódzkiego czynszu dzierżawnego.

Zainteresowani mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 20 kwietnia. Umowa ma być zawarta na dwa lata z możliwością przedłużenia.