Ubiegłoroczne przychody ze sprzedaży operatora sieci Plus wyniosły 7,672 mld zł i były o 1,3 proc. niższe niż w 2009 r.  – wynika z danych przedstawionych przez KGHM. Zgodnie z zapowiedzią Jarosława Bauca, prezesa Polkomtela, spółka odnotowała natomiast wzrost zysków.

EBITDA i zysk netto Polkomtela wyniosły w ub.r. odpowiednio: 2,889 mld zł i 1,15 mld zł (rok wcześniej: 2,685 mld zł i 981,7 mln zł). Tym samym w 2010 r. operator sieci Plus miał najwyższe zyski w całej branży komórkowej. Rentowność Polkomtela poprawiła się rok do roku. Marża EBITDA firmy sięgnęła w 2010 r. 37,6 proc. (34,5 proc. w 2009 r.), a rentowność netto 14,9 proc. (12,6 proc. rok wcześniej). KGHM zwyczajowo nie podał bardziej szczegółowych danych operacyjnych operatora.

– Polkomtel zaktualizował bazę raportowanych kart SIM – poinformowała nas jednak Katarzyna Meller, rzeczniczka operatora sieci Plus. Ze zaktualizowanych danych wynika, że w sieci telekomu w końcu grudnia 2010 r. dzwoniło więc 14,056 mln kart SIM, z czego 7,46 mln to karty klientów kontraktowych, a 6,596 mln – karty działające w systemie pre-paid. W listopadzie 2010 r. Polkomtel raportował również 560 tys. abonentów usługi mobilnego dostępu do internetu iPlus.

KGHM poinformował natomiast, że do dnia publikacji dzisiejszego raportu nie podjął decyzji o sprzedaży akcji Polkomtela, a uzgodnienia dokonane pomiędzy akcjonariuszami spółki, dotyczące wspólnego  oferowania akcji nie mają charakteru wiążącego żadną ze stron. Decyzje KGHM Polska Miedź o sprzedaży akcji podjęte zostaną dopiero po zaznajomieniu się z ofertami wiążącymi i uznaniu poziomu oferowanej ceny akcji za akceptowalny, tzn. gwarantujący ochronę wartości dla akcjonariuszy KGHM Polska Miedź. Oprócz KGHM, akcjonariuszami Polkomtela są brytyjski Vodafone, PKN Orlen, PGE oraz Węglokoks.

Zainteresowane Polkomtelem podmioty i konsorcja złożyły wstępne, niewiążące oferty zakupu jego akcji 21 lutego. Krótka lista inwestorów może powstać w połowie marca.