Od początku roku Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił do publicznych konsultacji 16 projektów udostępnienia przez władze samorządowe bezpłatnego dostępu do internetu na terenie miast, gmin i powiatów. Od początku roku we wszystkich konsultacjach uczestniczy Polkomtel i standardowo wyraża krytyczne zdanie o projekcie.

– Tak, mamy wątpliwości, co do kierunku, w którym zmierza cały proces. Naszym zdaniem pojęcie cyfrowego wykluczenia nie ogranicza się do fizycznego dostępu do transmisji danych. Powinno również oznaczać popularyzację i edukację w umiejętnościach efektywnego z niej korzystania.  Walka z wykluczeniem cyfrowym w gminach powinna polegać na pomocy uboższym regionom w finansowaniu urządzeń i oprogramowania oraz usług telekomunikacyjnych, a także na sensownej edukacji i szkoleniach. Ograniczenie działań do stawiania hotspotów, to droga na skróty, zapewniająca dostęp do internetu tylko najzamożniejszym i już wyedukowanym technologicznie odbiorcom. Dlatego właśnie zgłaszamy nasze wątpliwości i włączamy się do tej dyskusji – mówi Arkadiusz Majewski z biura prasowego operatora sieci Plus.

Nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy fakt intensywniejszych działań od początku 2013 r., to czysty przypadek, czy ma jakiś związek ze strategią operatora.

W konsultacje miejskiego dostępu już wcześniej włączała się Telekomunikacja Polska. Robi to nadal, ale w bardziej od Polkomtela wybiórczy sposósb. Operator nie odpowiedział na nasze pytanie, czy kieruje nim jakaś logika, czy znowu udział w konsultacjach, to czysty przypadek.

Poza tymi dwoma operatorami o gminnym internecie wyraża się zwykle krytycznie cała branża, ale w konsultacjach nie bierze udziału.