Holenderski operator narodowy podpisał porozumienie z austriackim operatorem narodowym o wzajemnym udostępnieniu europejskich sieci telekomunikacyjnych oraz o wspólnych wysiłkach w sprzedaży hurtowych usług międzynarodowym klientom.

Obaj operatorzy połączą logiczne sieci do świadczenia usług Ethernet, IP MPLS, telefonii IP i sprzedaży optycznych kanałów transmisyjnych. Fizycznie nowy, główny punkt styku sieci zostanie skonfigurowany we Frankfurcie z zapasowym punktem styku we Wiedniu.

Jak podają KPN i Telekom Austria w wyniku tej umowy powstanie sieć usługowa obejmująca 35 krajów ze 176 węzłami usługowymi (PoP). Obaj operatorzy mają również uwspólnić wysiłki marketingowe i realizować więcej wspólnych projektów.

I KPN, i Telekom Austria mają swoje węzły w Warszawie. Ten pierwszy w relacji z Frankfurtem, a ten drugi w relacji z Pragą.