Od trzech lat spadają inwestycje Polskiej Telefonii Cyfrowej, wynika ze stanowiska, jakie operator przedstawił Urzędowi Komunikacji Elektronicznej w procesie konsultacji decyzji o stawki MTR.

Według tego dokumentu w ubiegłym roku nakłady inwestycyjne operatora komórkowego wyniosły ok. 830 mln zł i były ok. 12,5 proc. niższe, niż w 2010 r. CAPEX operatora sieci T-Mobile spada rokrocznie od 2008 r., w którym to wyniósł maksymalną dla ostatnich kilku lat kwotę 1,280 mld zł. W latach 2005-2006 wydatki inwestycyjne PTC wynosiły ok. 900 mln zł. Zeszłoroczny poziom CAPEX był minimalny, licząc od 2005 r.

PTC wykazała w swoim stanowisku korelację spadających wydatków inwestycyjnych i spadających przychodów, co z kolei ma stanowić argument przeciw regulowanej obniżce stawek MTR. Przypomnijmy, że UKE planuje obniżkę z aktualnego poziomu 12,23 gr netto za minutę (w sieciach trzech dużych operatorów) do poziomu 8,26 gr. od stycznia i 4,29 gr. od lipca 2013 r.