Tychy kontynuują walkę z wykluczeniem cyfrowym i po raz drugi realizują projekt w ramach działania 8.3 POIG.

28 maja rusza projekt „Tychy w sieci możliwości” – miasto pozyskało po raz drugi unijne środki, dzięki którym kolejna setka tyskich rodzin otrzyma za darmo komputery i dostęp do Internetu.

Projekt jest skierowany do rodzin mających niski dochód, rodzin zastępczych i osób niepełnosprawnych, czyli grup najbardziej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Tym razem w ramach projektu dodatkowo 50 komputerów trafi  do miejskich jednostek, takich jak biblioteki czy ośrodki opieki społecznej, gdzie powstaną ogólnodostępne sale komputerowe, z których za darmo z sieci będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy.

Na realizację projektu z budżetu Tychów zostanie przeznaczone blisko 150 tysięcy złotych, a ponad 800 tysięcy wyniesie dofinansowanie z funduszy unijnych. W ubiegłym roku na realizację podobnego projektu „Dać szansę Tyszanom” miastu udało pozyskać się z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 750 tys. złotych.