Poczta e-mail jest dla Polaków najpopularniejszą formą komunikacji w sieci. Korzysta z niej 97 proc. polskich internautów, znacznie więcej niż z serwisów społecznościowych (83 porc.). Dla blisko 2/3 badanych maile są też najważniejszym kanałem wymiany informacji – wynika z  badania przeprowadzonego przez IIBR na zlecenie Wirtualnej Polski.

Codzienne korzystanie z poczty potwierdziłao 69 proc. badanych. Najczęściej robią to osoby z wyższym wykształceniem (81 proc.). Serwisów społecznościowych używa każdego dnia prawie połowa internautów, a komunikatorów – niespełna 1/3. Co ciekawe, odsetek osób korzystających z poczty rośnie proporcjonalnie wraz z wielkością miejscowości, w której mieszkają respondenci. W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców nawet 81 proc. internautów deklaruje, że w ich życiu nie ma dnia bez poczty.

Blisko 1/4 internautów (23 proc) ma tylko jedno konto e-mailowe, a ponad 1/3 (36 proc.) – dwa. Internautów, którzy posiadają więcej niż 6 kont e-mailowych jest zaledwie 2 proc.