Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku rozstrzygnęła przetarg na wynajem kablowych łączy telefonicznych. Zleceniem, którego łączna wartość wynosi 3,14 mln zł brutto, podzielą się Telekomunikacja Polska, , PC Telekom i Telefonia Dialog.

W ramach kontraktu operatorzy będą świadczyli na rzecz pomorskiej policji usługi dzierżawy cyfrowych łączy i urządzeń telekomunikacyjnych. Umowa obejmuje gdańską komendę wojewódzką oraz inne komendy miejskie i powiatowe z terenu Pomorza Gdańskiego (przetarg był podzielony na 40 mniejszych zamówień). Usługi będą świadczone przez dwa lata.

Najwięcej zamówień (aż 25) zgarnęła Telekomunikacja Polska. Otrzyma grubo ponad 2 mln zł. Osiem konkursów wygrała Netia (za mniej niż 0,5 mln zł). W sześciu przypadkach najkorzystniejsza okazała się oferta firmy PC Telekom. Jeden przetarg wygrała Telefonia Dialog.