Spółka Valoir oparła swoje badania na sondażach przeprowadzonych wśród osób pracujących z domu. Wynika z nich m.in., że największego spadku wydajności doświadczają ludzie, którzy mieszkają samotnie. W ich przypadku wynosi on średnio 3 proc. W przypadku pracowników mieszkających z dziećmi, spadek jest nieco mniejszy – wynosi średnio 2 proc.

CZYTAJ TAKŻE: Firmy przenoszą się do domów. Ma to swoje zalety

Jako czynnik najbardziej odciągający od pracy wskazywano najczęściej media społecznościowe. Takiej odpowiedzi udzieliła w sondażu jedna trzecia pracujących z domu. Dotyczyło to również pracowników mieszkających z dziećmi.

Średni czas przeznaczony na pracę w domu wynosi 9,75 godzin. 10 proc. pracowników wskazało, że zaczyna pracę przed 7:00 lub pracuje po 19:00.

Blisko 80 proc. pracowników ocenia dobrze lub bardzo dobrze działania techniczne ich firm umożliwiające im pracę z domu. Jedynie 5 proc. wystawia im ocenę negatywną.