Wystartował konkurs dla uczniów na cyfrową pracę

Nawet 1600 laptopów mogą wygrać dla swoich szkół uczniowie w najnowszym konkursie, ogłoszonym przez NASK i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Publikacja: 14.02.2021 22:16

Wystartował konkurs dla uczniów na cyfrową pracę

Foto: Shutterstock

Ideą konkursu „O tym się wie” jest upowszechnianie wiedzy na temat funduszy norweskich i EOG oraz ich wkładu w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski. To także szansa dla dzieci i młodzieży na zdobywanie i podnoszenie kompetencji cyfrowych.

Polska, w trzeciej edycji programu funduszy norweskich i EOG, ma do wykorzystania ponad 809 mln euro. Z pieniędzy tych finansowane będą projekty z dziedziny ochrony środowiska, edukacji, innowacji czy kultury. – Poprzez organizację konkursu dla szkół we współpracy z państwowym instytutem badawczym NASK środki te możemy wykorzystać również na rozwój kompetencji cyfrowych uczniów – podkreśla wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Kreatywne prace cyfrowe

Zadaniem uczestników jest przygotowanie innowacyjnych i kreatywnych prac plastycznych, wykonanych techniką cyfrową, poświęconych funduszom norweskim i EOG oraz ich państwom-darczyńcom. Konkurs ruszył 20 stycznia. Do zdobycia jest łącznie sto zestawów wyposażenia pracowni multimedialnych – każdy składający się z 16 laptopów. Prace należy zgłaszać do 31 marca 2021 roku poprzez formularz na stronie otymsiewie.pl.

Organizatorem konkursu jest NASK Państwowy Instytut Badawczy, działający na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Z kolei patronat honorowy nad projektem objęły ambasada Norwegii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Jak wziąć udział?

Należy wykonać pracę plastyczną w dowolnej technice cyfrowej, a następnie ją wysłać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej otymsiewie.pl. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których pracę będzie nadzorował nauczyciel, pedagog czy wychowawca.

Zgłoszenia pracy do konkursu musi dokonać osoba pełnoletnia. Uczniowie chcący wziąć udział w konkursie tworzą drużyny. Składają się one maksymalnie z dziewięciu osób i koordynatora projektu (musi nim być nauczyciel zatrudniony w szkole zgłaszającej się do konkursu). Zgodnie z regulaminem każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę prac, natomiast na każdą drużynę może przypadać tylko jedna praca. W grę wchodzą wyłącznie te, które w całości powstały na potrzeby konkursu, nie były wcześniej zgłoszone w innych konkursach ani wykorzystywane do innych celów.

Prace należy zgłaszać do 31 marca 2021 roku poprzez formularz na stronie otymsiewie.pl

W skład kapituły konkursu wchodzą przedstawiciele NASK, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce.

Nie tylko nagrody

Do zdobycia są nie tylko zestawy wyposażenia pracowni multimedialnych, ale też nagrody dodatkowe w postaci drobnego sprzętu IT. Na projekt i płynące z niego korzyści warto również spojrzeć szerzej: oznacza on możliwość zdobycia nowej wiedzy. I to z wielu dziedzin – dotyczących między innymi geografii, historii, kwestii społecznych związanych z państwami darczyńcami, Unią Europejską, Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz programami pomocowymi.

Z funduszy norweskich i EOG finansowane są projekty wspierające działania na rzecz naturalnego środowiska i zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa obywatelskiego czy zachowania dziedzictwa kulturowego.

Kolejną płaszczyzną edukacyjną tego projektu jest aspekt technologiczny. Praca konkursowa musi być wykonana w technice cyfrowej, co pozwoli uczniom na wykazanie się nie tylko kreatywnością, ale również kompetencjami technologicznymi. To doskonała okazja, by pokazać uczniom, jak wiele konstruktywnych możliwości daje cyfrowa przestrzeń.

Ten aspekt wpisuje się w jeden z fundamentalnych filarów działalności NASK, czyli dbania o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci oraz podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych najmłodszych użytkowników. Warto podkreślić, że to właśnie NASK dostarcza do szkół szybki (100 Mb/s), bezpieczny i darmowy internet w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Z kolei w obszarze bezpieczeństwa NASK realizuje program Safer Internet, prowadzi zespół Dyżurnet.pl oraz edukuje dzieci, rodziców i nauczycieli w ramach Akademii NASK (realizuje ona zarówno projekty niekomercyjne o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym, jak i kursy przeznaczone dla instytucji i przedsiębiorstw).

Nowa rzeczywistość

Te wszystkie działania są szczególnie ważne teraz, gdy cyfrowa szkoła stała się rzeczywistością, a nowe technologie na stałe są już wpisane w to, jak się uczymy, pracujemy i spędzamy wolny czas.

Jak pokazują najnowsze badania NASK „Nastolatki 3.0”, które diagnozują sytuację dzieci w okresie pandemii, wielu uczniów przebywa przed ekranem nawet osiem i więcej godzin dziennie. Jednocześnie aż 49 proc. nastolatków doświadczyło w sieci agresji słownej, 47 proc. uważa, że dominuje tam nietolerancja, a w dyskusjach nie brakuje wyzwisk i obelg. Dlatego tak ważne jest, aby korzystanie z dobrodziejstw nowych technologii wiązało się z aspektem edukacyjnym, uczyło kreatywności, weryfikacji treści znalezionych w internecie i żeby było bezpieczne.

OPINIA

Wojciech Pawlak, dyrektor NASK

""

mat. pras.

cyfrowa.rp.pl

NASK stara się wspierać inicjatywy służące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego. Poza naszą działalnością w obszarze nauki, innowacji i cyberbezpieczeństwa, od wielu lat jesteśmy zaangażowani w cyfrową edukację, w podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych naszego społeczeństwa, ale też na wielu polach staramy się niwelować cyfrowe wykluczenie. Organizowany przez nas, we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, konkurs jest doskonałym połączeniem działań edukacyjnych i infrastrukturalnych – młodzi ludzie zdobywają nową wiedzę i poszerzają kompetencje cyfrowe, a jednocześnie mają szansę zdobyć dla swojej szkoły atrakcyjne nagrody, które dadzą dostęp do sieci
i cyfrowych narzędzi edukacyjnych. Dzięki takim inicjatywom możemy pokazywać uczniom możliwości twórczego i konstruktywnego wykorzystania internetu i nowych technologii. Wierzymy też, że zaangażowani w to przedsięwzięcie nauczyciele również będą czerpać korzyści ze współpracy z uczniami, z towarzyszenia im w odkrywaniu nowych narzędzi pracy,
a czasami ucząc się od swoich uczniów, bo bywa i tak, że to młodzi są przewodnikami starszych w tym obszarze. Dziękuję Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej, jako Krajowemu Punktowi Kontaktowemu dla Funduszy Norweskich i EOG,
za owocną współpracę przy organizacji konkursu.

Inwestycja w przyszłość

Fundusze norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom Unii Europejskiej. W zamian za udzielaną pomoc finansową państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii, mimo że nie są jej członkami. Wszystkie programy i działania finansowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego mają służyć zrównoważonemu rozwojowi, długoterminowemu wzrostowi gospodarczemu, spójności społecznej, zmniejszaniu nierówności społeczno-ekonomicznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz ochronie środowiska. Opierają się na wspólnych wartościach, takich jak poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka, wolności, demokracji, równości i praworządności.

Polska podpisała umowy międzyrządowe w sprawie trzeciej edycji funduszy norweskich w grudniu 2017 r., otrzymując na ich mocy ponad 809 mln euro z łącznej puli ponad 2,8 mld euro. Nasz kraj jest – podobnie jak w poprzednich edycjach – największym beneficjentem tego projektu.

Aktualnie funkcjonują fundusze EOG oraz norweskie. Fundusze EOG finansują wszystkie trzy państwa, czyli Islandia, Liechtenstein i Norwegia, natomiast fundusze norweskie finansuje sama Norwegia.

Materiał powstał we współpracy z NASK

""

cyfrowa.rp.pl

IT

Ideą konkursu „O tym się wie” jest upowszechnianie wiedzy na temat funduszy norweskich i EOG oraz ich wkładu w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski. To także szansa dla dzieci i młodzieży na zdobywanie i podnoszenie kompetencji cyfrowych.

Polska, w trzeciej edycji programu funduszy norweskich i EOG, ma do wykorzystania ponad 809 mln euro. Z pieniędzy tych finansowane będą projekty z dziedziny ochrony środowiska, edukacji, innowacji czy kultury. – Poprzez organizację konkursu dla szkół we współpracy z państwowym instytutem badawczym NASK środki te możemy wykorzystać również na rozwój kompetencji cyfrowych uczniów – podkreśla wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
IT
Zimna wojna w cyberprzestrzeni zmusza do wzmacniania ochrony
Materiał Promocyjny
Co czeka zarządców budynków w regulacjach elektromobilności?
IT
Nowi królowie IT. Już nie programiści czy developerzy zarabiają najwięcej
IT
Lawinowo przybywa programistów na swoim. Mają bardzo niepewną przyszłość
IT
Szybki wzrost długów w firmach IT. Topią je... klienci
IT
Koniec eldorado w polskim IT. Niższe płace i zwolnienia pracowników