Jak znaleźć, przeszkolić i zatrzymać pracowników

Wiele firm planuje zwiększenie zatrudnienia w 2023 roku. Niestety mogą mieć trudności nie tylko ze znalezieniem odpowiednich kandydatów, ale i z ich zatrzymaniem. Do pozostania w firmie na dłużej może przekonać możliwość rozwijania kariery zawodowej.

Publikacja: 16.12.2022 11:26

Jak znaleźć, przeszkolić i zatrzymać pracowników

Foto: Adobe Stock

Materiał powstał we współpracy z firmą Hicron

Poprzedni rok był rokiem dużych planów rekrutacyjnych, także 2023, mimo postępującej inflacji nie zapowiada się źle pod tym względem. Co prawda, jak wynika, z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” opublikowanego przez Personnel Service, 22% firm nie ma w planach zatrudnienia, ale też tyle samo (22%) zapowiada jego zwiększenie. Nadal, nie licząc miejsc pracy, które powstaną, jest w polskich firmach dużo wakatów - na koniec II kwartału 2022 było ich prawie 150 tys. Tak duża liczba wolnych miejsc pracy wynika również ze zjawiska Great Resignation, zapoczątkowanej w pandemii masowej fali odejść. Co trzecia firma jako główną przyczynę planowanych rekrutacji wskazuje dziś potrzebę znalezienia zastępstwa za odchodzące osoby. Jak przewidują eksperci rynku pracy, to zjawisko w najbliższych miesiącach jeszcze bardziej się w Polsce nasili na fali rosnących oczekiwań płacowych, wzmacnianych przez wysoką inflację.

Nieco inaczej ocenia politykę zatrudnienia na nadchodzący rok raport przygotowany przez Gi Group. Według niego aż 45,6% firm planuje rekrutację nowych pracowników. Natomiast dużym problemem dla 66,1% przedsiębiorstw okazuje się brak kandydatów, ich wygórowane oczekiwania finansowe (46,6%) oraz niewystarczające kompetencje (28%).

Jak przewidują eksperci rynku pracy, trend ten w najbliższych miesiącach jeszcze się w Polsce nasili na fali rosnących oczekiwań płacowych, wzmacnianych przez wysoką inflację

Najboleśniej odczuwalny na ryku pracy jest brak specjalistów z obszaru ICT (information and communication technologies). Unia Europejska szacuje, że obecnie brakuje 500-600 tysięcy informatyków. Również Polska, podobnie jak cała UE, boryka się z niedostatkiem kompetencji w tym obszarze. Z badania PARP i Uniwersytetu Jagiellońskiego wynika, że tylko w jednym kwartale polskie przedsiębiorstwa byłyby w stanie zatrudnić ok. 14,5 tys. specjalistów ICT.

Dbajmy o rozwój pracowników

Rok 2023 będzie rokiem zabiegania o lojalność pracowników, dlatego wiele firm     intensywnie pracuje nad podnoszeniem atrakcyjności swojej oferty pracy. Zwyczajowe benefity już nie wystarczają, pracownicy oczekują możliwości szkoleń czy jasnej ścieżki kariery. Pierwszy raz w historii badania Monitora Rynku Pracy Randstd Polska z 2022 dwa motywatory do zmiany pracy: wyższa pensja oraz rozwój osobisty - miały po tyle samo wskazań (oba po 44%). –  Pracownicy  chcą  zostać w firmie nie tylko dla zarobków ale również możliwości rozwoju, atmosfery pracy w tym także przywództwa, które zagwarantuje odpowiadanie na ich potrzeby. Dzisiaj żeby utrzymać pracowników trzeba umieć ich słuchać, by wiedzieć czego oczekują i dostosowywać   zadania do ich predyspozycji oraz możliwości- mówi dr Daria Nadolna Learning & Development Lead w Hicron.

HR musi więc tak budować politykę wewnątrz firmy, by była ona w pełni dopasowana do różnych potrzeb pracowników. Z pomocą przychodzą tu rozwiązania informatyczne, które mogą wspomagać budowanie dobrego employee experience oraz rozwój zawodowy, jak np.

SAP HXM (Human Experience Management). Rozwiązanie to uwzględnia całokształt pracy osoby zatrudnionej i koncentruje się na tworzeniu jak najtrwalszej relacji z firmą od onboardingu do ostatniego dnia w pracy. Według danych SAP aż 93% pracowników chętniej pozostanie na etacie u empatycznego pracodawcy, a system HXM może bardzo pomóc w budowaniu empatycznego wizerunku, ponieważ dzięki zgromadzonym informacjom na temat każdego pracownika pozwala w sposób indywidualny zadbać o jego potrzeby, a także zaprojektować odpowiednią ścieżkę kariery.

Nauka płynie z wielu źródeł

Dobrą praktyką, która może wypełniać lukę związana z niedoborem talentów, także w obszarze IT, są programy stażowe, jak na przykład funkcjonująca od 5 lat Szkoła ABAP (Advanced Business Application Programming) w firmie Hicron. Rokrocznie szkoli się tu od kilku do kilkunastu osób, które poznają tajniki programowania w SAP-ie. Najlepsi adepci otrzymują propozycje pracy.

Warto jednak pamiętać, że pracownik uczy się nie tylko podczas kursów i warsztatów, form rozwojowych jest dużo więcej. To także udział w ciekawych projektach, czy w realizacji odpowiedzialnych zadań. - Często mówi się o modelu uczenia się  dorosłych10-20-70, który powstał w USA w latach 90. i nadal wykorzystywany jest w dużych organizacjach. Otóż 10% naszej wiedzy - to nauka formalna: szkolenia, kursy, studia podyplomowe czy warsztaty, 20% to wiedza, którą nabywamy od innych np. poprzez współprace w projektach  czy choćby feedback od przełożonego lub współpracowników  a 70% umiejętności wynika  z naszych własnych doświadczeń zawodowych. Podejście do rozwoju pracownika jakie prezentuje ten model jest obecnie  bardzo na czasie - wyjaśnia dr Daria Nadolna. Jak widać wiedza praktyczna zdobyta w trakcie pracy jest bardzo istotnym zasobem.

IT
Polska ruszyła w technologiczną pogoń za europejskimi liderami. Wielki potencjał IT
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
IT
Pod Warszawą powstanie gigantyczne centrum danych. Ma karmić sztuczną inteligencję
IT
Deepfake może namieszać przy wyborczych urnach. Porozumienie gigantów w Polsce
IT
Startuje impreza Future Crunch 2024 poświęcona sztucznej inteligencji
IT
Powrót „męczennika" na Facebooka? Muzułmanie walczą z zakazem używania tego słowa