W ubiegły czwartek obradowała rada nadzorcza grupy firm dostarczających usługi dostępu do Internetu i telefonii Hyperion. Zdecydowała, że zarząd spółki zostanie wybrany w drodze konkursu ofert. Jednocześnie z przewodniczenia radzie zrezygnował Adam Gajdziński, związany z firmą Welux, która jest największym akcjonariuszem Hyperiona. Adam Gajdziński pozostał w radzie nadzorczej giełdowej firmy.
Hyperion nie podał, kiedy ma zakończyć się konkurs. Poprzedni zarząd, któremu szefował Tomasz Gajdziński (brat Adama Gajdzińskiego) został odwołany przez radę 31 sierpnia. Od tamtej pory spółkę reprezentuje prokurent, Adam Kołodziej.