Dziś do Sejmu trafi projekt ustawy o rozwoju sieci i usług szerokopasmowych. Oznacza to, że zakończył się etap ustaleń miedzyresortowych, a właściwe ministerstwa porozumiały się co do ostatecznego kształtu dokumentu. O przesłaniu projektu ustawy do Sejmu poinformowała dziś rano Anna Strezyńska, prezes UKE, na Forum usług szerokopasmowych, zorganizowane przez Computerworld, którego partnerem jest „Rzeczpospolita.”