W decyzji UKE określiło mechanizm zmian stawek do końca 2013 r., który polega na ustaleniu MTR w sieci P4 jako odsetka stawek za zakańczanie połączenia w trzech dużych sieciach komórkowych. Dzisiaj stawka MTR w sieci P4 wynosi nieco ponad 40 gr. za minutę (241 proc. stawki konkurentów), a od 1 stycznia spadnie do 38 gr. za minutę (226 proc.) Asymetria MTR – zgodnie z planem UKE – zostanie zniesiona w ciągu 4 lat, do początku 2014 r.

Do tej pory stawki w sieci P4 MTR regulowały tymczasem decyzje UKE. Ostatnia obowiązująca od czerwca do połowy grudnia. Dostarczony dzisiaj do P4 dokument ma charakter trwały, przeszedł konsultacje i został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Reguluje stawki MTR poczynając do 16 grudnia 2009.