Andrzej Panasiuk pełnił stanowisko podsekretarza stanu do spraw łączności w Ministerstwie Infrastruktury od grudnia 2007 do lutego 2009 r. To jego jedyne doświadczenie w branży telekomunikacyjnej. Wcześniej pełnił różne funkcje m.in. w Najwyższej Izbie Kontroli, Urzędzie Zamówień Publicznych (wiceprezes), czy Ministerstwie Współpracy z Zagranicą.

Władysław Wilkans pracował w TK od 2006 r. wcześniej był m.in. urzędnikiem Urzędu Regulacji Telekomunikacji (dzisiaj Urząd Komunikacji Elektronicznej) i członkiem zarządu Polkomtela.