Takie informacje wynikają z planów prywatyzacyjnych, jakie przedstawiło MSP. Oznaczałoby to, że MSP nie widzi szans na sprzedaż „resztówki” – 4,15 proc. – akcji TP głównemu akcjonariuszowi operatora France Telecom. Negocjacje w tej sprawie trwają od kilku lat. W ubiegłym roku ze strony zarządu operatora padł pomysł, aby MSP upłynniła część resztówki w ramach programu skupu własnych akcji przez TP. MSP nie skorzystała.

Zakup akcji od MSP dałby France Telecom formalnie większościowy pakiet Telekomunikacji Polskiej, ale i bez pakietu większościowego FT całkowicie kontroluje TP.