Tak wynika z podsumowania Związku Producentów Audio-Video.
Największą część cyfrowego rynku stanowią teraz w Polsce wpływy z reklam serwisów streamingowych (czyli takich jak Spotify, WiMP i Deezer): w I półroczu wynosiły 8,48 mln zł, o 21,7 proc. więcej niż przed rokiem. 6,89 mln zł (o 61,3 proc. więcej niż przed rokiem) polscy użytkownicy wydali na abonamenty w takich serwisach. Oprócz wpływów pobrań dzwonków spadały natomiast w I półroczu przychody z pobrań plików: wynosiły 2,9 mln zł, o 23,9 proc. mniej niż rok wcześniej. – Wartość hurtowa polskiego rynku muzycznego w I półroczu 2014 roku wyniosła 79 mln zł, co stanowi wzrost o 0,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Było to możliwe, pomimo spadku rynku produktów fizycznych (o -4,6 proc.), dzięki intensywnemu rozwojowi sprzedaży digitalowej, której udział w rynku wynosi już 25 proc. – podał ZPAV.