Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpisało drugą rundę trzeciego konkursu na dotacje do budowy sieci szerokopasmowego internetu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Tym razem chce rozdysponować 143 mln zł między podmioty, które zbudują sieć o parametrach NGA (minimum 30 Mb/s dla gospodarstw domowych, minimum 100 Mb/s dla szkół) na trzech obszarach inwestycyjnych.

Chodzi o niezagospodarowane do tej pory dwa podregiony w województwie opolskim (nyski, opolski) oraz jeden obszar w województwie małopolskim (krakowski, część A i B), w których zidentyfikowano nieco ponad 98 tys. gospodarstw domowych bez sieci oraz 371 szkół.

Beneficjenci konkursu powinni objąć zasięgiem sieci minimum 53,88 tys. gospodarstw domowych. Na realizację projektów będą trzy lata (36 miesięcy).

CPPC czeka na wnioski od 4 października do 11 stycznia przyszłego roku. Największe wsparcie może uzyskać operator sieci na obszarze krakowskim (nieco ponad 49,9 mln zł).