Według poczynionych w pierwszym kwartale ustaleń pomiędzy operatorem a jego dystrybutorami od marca bieżącego roku wartość opustów hurtowych od sprzedaży elektronicznych doładowań spadnie z 11 proc. do 8,3 proc., a od stycznia przyszłego roku do 6,8 proc. Opusty na tzw. kartach-zdrapkach spadają z 8,5 proc. do odpowiednio 8 proc. i 6,5 proc.

Warto zwrócić uwagę, że przed obniżkami różnica w opustach na e-doładowaniach i zdrapkach sięgała blisko 3 pkt. procentowych na korzyść doładowań elektronicznych. Po przyszłorocznej obniżce różnica zmniejszy się do 0,3 pkt. procentowego.

Według nieoficjalnych informacji około połowy roku opusty o ok. 1,5 pkt. procentowego obniży również PTK Centertel, operator sieci Orange.