Spółka kojarzona jest z grupą Polsatu. Buduje sieć mobilną UMTS w zakresie 900 MHz. Aero2 obejmuje bony dłużne z terminem wykupu przypadającym na czerwiec 2011 r. NFI Midas, fundusz Romana Karkosika, przeznaczy te środki na spłatę zadłużenia wobec dwóch innych spółek związanych z tym inwestorem: Impexmetalu i Huty Batory. Przedstawiciele Aero2 nie byli w stanie wyjaśnić, czemu służyć ma ulokowanie 20 mln zł w papierach dłużnych NFI Midas, czy pójdą za tym dalsze pożyczki, czy w grę wchodzi konwersja wierzytelności na udziały pożyczkobiorcy, lub jakieś jego aktywa.

CenterNet od 2007 r. dysponuje częstotliwością 1800 MHz, którą do końca zeszłego roku wykrzystywał w niewielkim stopniu. Na początku tego roku podpisał umowę ze spółką zależną Aero2 – Mobylandem – o zakupie pojemności w nadajnikach GSM1800 instalowanych przez tą spółkę. Na rynku krążyły informacje o możliwości przejęcia CenterNetu przez grupę kapitałową związaną z Polsatem. Mimo tego w połowie marca spółka przedstawiała wizje połączenia z Mediatelem i budowy hurtowego operatora telekomunikacyjnego. Z szeroko komunikowanej koncepcji nic ostatecznie nie wyszło, ponieważ planów fuzji nie zaakceptowała rada nadzorcza NFI Midas.