Firma doradcza A.T. Kearney [link=http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=168&news_id=5339&layout=3&page=text]opublikowała kolejny raport[/link] z audytu realizacji porozumienia, jakie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej zawarła Telekomunikację Polska. Według audytora operator jeszcze nie wystarczająco zadbał, aby operatorzy alternatywni byli obsługiwani przez TP zgodnie z zasadą niedyskryminacji.

Jednym z warunków zawartych w ubiegłorocznym porozumieniu pomiędzy urzędem a operatorem jest bowiem prawidłowe funkcjonowanie tzw. „chińskich murów”, czyli blokady przepływu informacji w systemach IT między różnymi pionami i spółkami grupy TP. M.in. pionami obsługi klientów hurtowych, a pracownikami odpowiedzialnymi za sprzedaż usług detalicznych TP, jak również między działem sprzedaży TP a PTK Centertel.

A.T. Kearney negatywnie ocenił fakt, że TP nie objęła szkoleniami o „chińskich murach” dużej grupy partnerów TP i PTK Centertela oraz pracowników podmiotów zewnętrznych zaangażowanych w świadczenie usług hurtowych (choć pozytywnie ocenił, że przeszkolono pod tym kątem 95 proc. pracowników TP, PTK Centertela i Contact Center Sp.z o.o. oraz partnerów technicznych). – Do najbardziej istotnych zagrożeń można zaliczyć ograniczoną wiedzę na temat zasady niedyskryminacji oraz dostępu oraz wykorzystania danych chronionych wynikającą z braku odbycia szkoleń przez osoby zaangażowane w procesy objęte zasadą niedyskryminacji. W szkoleniach nie wzięła udziału znaczna część z grupy partnerów TP i PTK (w tym brak ostatecznego rozstrzygnięcia, którzy spośród 15,8 tys. partnerów powinni zostać objęci obowiązkiem odbycia szkoleń), pracownicy TP Invest oraz pracownicy podmiotów zewnętrznych, którzy są zaangażowani w świadczenie zarówno usług hurtowych, jak i detalicznych – czytamy w jednym z dokumentów autorstwa A.T. Kearney. Firma wskazuje na firmę ArchiDoc S.A. – partnera TP – która powinna zostać objęta szkoleniami.

Firma doradcza uważa też, że zagrożeniem prawidłowej realizacji porozumienia TP z UKE jest brak mechanizmu, który pozwalałby członkowi zarządu TP ds. części hurtowej na nadzorowanie podmiotów zewnętrznych zajmujących się świadczeniem usług hurtowych.
W konsekwencji, A.T. Kearney rekomenduje, aby TP jak najszybciej naprawiła te błędy. Firma doradcza  uważa też, że specjalnym systemem premiującym za sprzedaż usług hurtowych powinni zostać objęci nie tylko pracownicy TP, ale także osoby zatrudnione w hurtowej części PTK Centertel.

Szkolenia i program motywacyjny dla szerszego grona osób, to nie wszystko. Zdaniem A.T. Kearney, dwie spółki zależne TP: PTK Centertel oraz Contact Center Sp. z o.o. powinny formalnie przyjąć regulamin „chińskich murów”, przewidujący sankcje i kary dla pracowników nie przestrzegających zasad dostępu do newralgicznych danych. – Fakt nieobjęcia PTK Centertel Regulaminem Chińskich Murów, a także wczesny etap wdrażania w TP rozwiązań w nim opisanych, niesie za sobą ryzyko przepływu informacji niedozwolonych i w konsekwencji nie pozwala na pozytywną ocenę obszaru w sferze poza systemami IT – pisze doradca Urzędu.