[b]Władza Wdrażająca Programy Europejskie[/b] [link=http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=24&params[category_id]=208]ogłosiła dzisiaj[/link], iż od 1 października br. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.4: Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. Na projekty dla 16 województw w bieżącej rundzie finansowania przeznaczonych jest 23,5 mln euro. Minimalna wartość dofinansowania wynosi 30 tys. zł.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, jak również organizacji pozarządowy typu non-profit. Wysokość dofinansowania oscyluje między 40 proc. a 70 proc. wartości projektu w zależności od lokalizacji przedsięwzięcia oraz typu podmiotu, który go realizuje. Wnioski będą przyjmowane do 30 grudnia br. na adres warszawskiego biura Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Projekty kwalifikują się do wsparcia, jeżeli realizowane są na terenach białych plam telekomunikacyjnych lub na terenach o niskiem stopniu konkurencji między operatorami. Każde z województw publikuje spisy obszarów, które kwalifikują się do lokowania inwestycji dofinansowanych w ramach POIG 8.4. Firmy zainteresowane programem powinny sprawdzić [link=http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=24&params[category_id]=216]na liście przyjętych do realizacji wniosków[/link], czy ktoś nie ubiegł je na danym terenie. W takim wypadku wniosek nie kwalifikuje się do wsparcia.