Polska Telefonia Cyfrowa opublikowała dzisiaj swoje stanowisko odnośnie decyzji regulacyjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej z zeszłego piątku ustalającej stawkę MTR w sieci operatora na 9,66 grosza za minutę.

– Decyzja Prezesa UKE wdraża nowe stawki MTR od 1 lipca 2011 roku. Liczymy, że do tego czasu zostanie ona wycofana i zastąpiona decyzją ustalającą stawki MTR na poziomie symetrycznym z innymi operatorami, co pozwoli PTC wykonać zaproponowany przez spółkę plan inwestycyjny – napisała w decyzji PTC. Dla UKE porozumienie wciąż jest możliwe.

– Bierzemy taki plan pod uwagę. Prosiłam nawet PTC, aby nie przerywała rozmów z Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, której – słuszna, moim zdaniem – opinia blokuje wydanie decyzji o porozumieniu inwestycyjnym na mocy art. 43a Prawa telekomunikacyjnego dla PTC. Skoro pozostali operatorzy komórkowi dogadali się z KIGEiT, mamy nadzieje, że tu także dojdzie do takiego, czy innego konsensu. Liczymy, że przed 1 lipca wydana w ostatni piątek decyzja dla PTC zostanie zastąpiona inną decyzją, tym razem opartą na art. 43a, jak w przypadku pozostałych operatorów – mówi Anna Streżyńska, prezes UKE.

PTC, w przeciwieństwie do pozostałych operatorów, nie chciała do tej pory wycofać spraw sądowych o przeszłe decyzje MTR UKE. PTC kwestionowała w je w sądzie. W przypadku wygranej groziło to operatorem wstecznymi rozliczeniami z PTC po stawkach kilkakrotnie wyższych niż w praktyce stosowanych na rynku. KIGEiT zażądała od operatorów komórkowych zamknięcia tych sporów, jako warunku wycofania sprzeciwu do porozumień inwestycyjnych.