Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt rozporządzenia o zmianach w Krajowej Tablicy Zagospodarowania Częstotliwości, które między innym reguluje wykorzystanie do zastosowań cywilnych części pasm radiowych z zakresu 790-862 MHz. Zmiany polegają na usunięciu lub przesunięciu w dół hierarchii ważności służb radionawigacji lotniczej oraz radiodyfuzji. Otwiera to drogę do wykorzystania części pasma przez operatorów sieci telekomunikacyjnych i budowy na nich sieci LTE.

Tak, jak pisaliśmy wczoraj – w myśl projektu rozporządzenia – reszta zakresu 790-862 MHz będzie udostępniana użytkownikom cywilnym do 2012 r. i do 2018 r. (istnieje możliwość wcześniejszego udostępnienia przez Ministerstwo Obrony Narodowej). W uzasadnieniu do projektu Ministerstwo Infrastruktury oszacowało wartość całego pasma 790-862 MHz na 4 mld zł jednorazowej opłaty od operatorów za rezerwację i 40 mln zł rocznych opłat za jego wykorzystanie. MI nie podało podstawy szacunków wysokości jednorazowych opłat. Dla porównania koszty, jakie poniesie wojsko z tytułu zmiany systemów radionawigacji lotniczej i przejście na inne zakresy częstotliwości wyniosą ok. 18o mln zł.

Poza zapisami dotyczącymi pasma dywidendy cyfrowej projekt rozporządzenia zawiera również propozycje zmian w kilku innych pasmach przeznaczonych m.in. dla radioamatorów i komunikacji satelitarnej.