Urząd Komunikacji Elektronicznej zmodyfikował swoje stanowisko odnośnie zasad lokacji przez władze samorządowe bezpłatnych punktów dostępu do internetu. Do tej pory, wedle rekomendacji UKE, uruchamianie ich w miejscu publicznym nie wymagało zgody urzędu pod kątem zgodności z ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

– Prezes UKE (…) ustala, że w przypadku świadczenia usługi dostępu do internetu za pomocą hotspotów w miejscach publicznych jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest wystąpić do Prezesa UKE z zapytaniem, czy wykonywanie planowanej działalności w telekomunikacji podlega procedurze – podał UKE w swoim stanowisku. Oznacza to, że jednostki samorządu terytorialnego będą musiały teraz zwrócić się do UKE z pytaniem o konieczność formalnej akceptacji swoich planów, a potem ewentualnie przeprowadzić procedurę akceptacji.

Zdaniem UKE bowiem miały miejsce wypadki nadużywania instytucji hotspotów w miejscach publicznych tak, że stawał się on substytutem komercyjnej usługi dostępowej.