Telekomunikacja Polska przygotowuje nową ofertę usług dostępowych Neostrada o nominalnej przepływności 10 Mb/s, w której synchronizacja modemu DSLAM przewidziana została w zakresie 998 kb/s do 10 Mb/s. Operator przedstawił taką ofertę Urzędowi Komunikacji Elektronicznej i operatorom alternatywnym, aby zawczasu opracować analogiczną ofertę hurtową.

Dzisiaj w opcji 10 Mb/s synchronizacja modemu i karty DSLAM w sieci TP ustawiona jest w przedziale 6145– 10240 kb/s. Oznacza to, że wedle definicji nowej usługi pakiet 10 Mb/s wchłonie pakiety 2 i 6 Mb/s.

To kolejny krok w liberalizacji określania prędkości usług dostępowych przez TP. W 2009 r. operator zrezygnował ze sztywnej synchronizacji modemu na wykupionej przez abonentom prędkości. W efekcie TP mogła sprzedawać więcej usług o wyższych przepływnościach, niż wcześniej. Teraz operator szykuje się do kolejnego kroku w tym samym kierunku.

Wobec ograniczeń sieci xDSL na podobny krok zdecydowała się Netia, która – przynajmniej tymczasowo – w ogóle zrezygnowała z komunikacji prędkości dostępu. Operator podkreśla raczej minimalną cenę swoich usług dostępowych w sieci xDSL. Inną stosuje politykę w sieci NGN.