ARCEP, regulator francuskiego rynku telekomunikacyjnego, opublikował raport za 2011 r., w którym osobny rozdział poświęcił budowie optycznych sieci dostępowych we Francji (w tym FTTH). Według danych ARCEP na koniec 2010 r. 464 tys. francuskich abonentów korzystało z szybkiego dostępu do internetu (VDSL/DOCSIS 3.0/FTTH) z czego 118 tys. z dostępu w sieci FTTH. Dla porównania cały francuski rynek dostępowy liczył 21,3 mln łączy. To oznacza, że na nowoczesne usługi przypadało 2,2 proc. całego rynku dostępowego.

W zasięgu sieci FTTH tym czasem znajdowało się na koniec ubiegłego roku ponad 1 mln francuskich gospodarstw domowych. 175 tys. HP uzyskało dostęp do sieci dzięki umowom o współdzieleniu sieci pomiędzy operatorami. Liczba ta jest niewysoko, ale zaledwie w 2009 r. ARCEP wypracował modele wspólnych inwestycji operatorów w infrastrukturę FTTH, a porozumienia pomiędzy nimi zaczęły się pojawiać w II poł. 2010 i I poł. 2011 r. ARCEP szacował, że powinny zaowocować ok. 800 tys. nowych HP w zasięgu sieci FTTH (nie podano, jak się ma ta liczba do przeszło 1 mln HP na koniec 2010 r.)

ARCEP zdecydował o podziale terytorium całego kraju na regiony gęsto i nisko zaludnione. W tym pierwszym obowiązuje oferta hurtowa, tylko na dostęp do instalacji budynkowych, w tym drugim oferta hurtowa (przede wszystkim operatora zasiedziałego) ma daleko szerszy zasięg (od ONU w dół sieci).

Dodatkowo francuski rząd zadeklarował wsparcie budowy sieci szerokopasmowych do 2020 r. kwotą 2 mld euro. Uruchomiony został specjalny mechanizm dotowania projektów inwestycyjnych z funduszów rozwoju regionalnego – FANT (fr. Fonds d’Aménagement Numérique des Territoires).