Najnowszy raport firmy Deloitte nosi znamienny tytuł: „Które branże wygrywają z kryzysem?”. Wygląda na to, że nie poradziła sobie z nim branża telekomunikacyjna w naszym regionie w 2010 roku.

Badania prowadzone były w 173 największych firmach z 19 krajów Europy Środkowej. Wnioski ogólne są dość optymistyczne: aż 35 proc. wymienionych w raporcie przedsiębiorstw stanowią polskie spółki, będące najsilniejszą grupą spośród wszystkich krajów. Przychody analizowanych przedsiębiorstw wzrosły w ubiegłym roku o 17 proc., czyli o 88 mld euro. Rok 2010 był więc okresem odrabiania spadków zanotowanych rok wcześniej.

Niestety, te wzrosty nie dotyczą branży telekomunikacyjnej łączonej w raporcie z technologiami i mediami. Z łącznej liczby 39 spółek z tej branży w 2010 roku wzrosty przychodów odnotowało 20 podmiotów, zaś spadki – 19, przy czym wszystkie spadki dotyczyły spółek telekomunikacyjnych, zarówno zintegrowanych, jak i np. operatorów komórkowych. Sektor ten kontynuował zniżki przychodów w pierwszym kwartale 2011 roku, „czego źródeł można się dopatrywać w dużym nasyceniu rynku, silnej konkurencji cenowej i naciskom regulatorów” – napisali autorzy raportu.

Spółki telekomunikacyjne, technologiczne i medialne odnotowały też spadek reprezentacji na liście największych spółek regionu: ich liczebność spadła z 10 w 2008 roku do 8 proc. w 2010 roku. Spadł również udział tej branży w sumie przychodów największych przedsiębiorstw środkowoeuropejskich: z 9 proc. w 2008 roku do 7 proc. w roku ubiegłym.