Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultację projektu zagospodarowania wolnych częstotliwości w zakresie w 900 MHz i 1800 MHz zgodnych z nowym rozporządzeniem o zmianach w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

UKE planuje zmiany we własnym zarządzeniu odnośnie zakresów radiowych 880-890 MHz i 925-935 MHz, 890-915 MHz i 935-960 MHz, 1710-1785 MHz i 1805-1880 MHz, które między innymi określają zasady harmonizacji wykorzystujących te zakresy stacji bazowych, aranżację zasobów dla trybu FDD oraz udostępnienie częstotliwości dla technologii WiMAX i LTE pod warunkiem nie zakłócania już działających systemów GSM.

UKE zamierza przeznaczyć do wykorzystania 2 x 25 MHz i 2 x 10 MHz w paśmie 900 MHz oraz 2 x 50 w paśmie 1800 MHz, czyli łącznie 170 MHz widma radiowego dla systemów naziemnych. Pewne zasoby (2 x 25 MHz) z zakresu 1800 MHz alokowane zostaną na potrzeby komunikacji ruchomej na pokładach statków.

UKE planował rozdysponować zasoby w ramach „dużej aukcji” razem z zasobami w zakresie 800 MHz i 2600 MHz.