Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji rozważa możliwość zawnioskowania do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o dopuszczenie na prawach strony do procedury badania przejęcia Polkomtela przez Spartan Capital Holdings – wynika z naszych informacji.

– Takiego wniosku do UOKiK, póki co nie było – mówi Wacław Iszkowski, prezes PIIT. Nie zaprzeczył jednak, że izba rozważa ten krok.

Według naszych informacji celem członków izby jest doprowadzenie do korzystnych dla konkurencyjnych operatorów telekomunikacyjnych rozstrzygnięć. – Nikomu nie zależy na zablokowaniu transakcji. Tym bardziej, że Polkomtel wyjdzie z niej osłabiony, ponieważ będzie musiała w ostatecznym rozrachunku ponieść część jej kosztów. Idealnie więc byłoby, aby transakcja została zatwierdzona, ale jej warunkiem było ustąpienie przez nową grupę z części częstotliwości radiowych, które zgromadziła – mówi osoba zbliżona do sprawy.

Trudno dzisiaj orzec, czy PIIT uda się włączyć formalnie do procedury. – Wniosek dotyczący koncentracji może zmieniać tylko ten, który zgłasza, czyli aktywny uczestnik. Każdy inny podmiot zainteresowany może przesłać informację na temat transakcji, np. opinię o wzroście lub ograniczeniu konkurencji. Ale stroną zostać nie może – twierdzi Małgorzata Cieloch, rzecznik UOKiK.