Ministerstwa infrastruktury i rozwoju regionalnego obiecały podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, że do 2015 r. samorządy wybudują ponad 20 tys. km sieci światłowodowych.

Iwona Wendel, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Magdalena Gaj, wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury broniły w czwartek internetowej twarzy rządu. Iwona Wendel zapowiedziała, że do 2015 r. uda się zrealizować wszystkie inwestycje w budowę infrastruktury telekomunikacyjnej będące w gestii województw. Chodzi o projekty o wartości 2 mld zł, które wypełnią deficyt infrastruktury na terenach tzw. „białych” i „szarych” plam.

Powstanie 6 regionalnych sieci wojewódzkich, sieci lokalne we wszystkich 16 województwach, oraz ponadregionalną sieć dla Polski Wschodniej. W tym ostatnim przypadku, jak wyjaśnia Iwona Wendel notyfikacja Komisji Europejskiej powinna być wydana w październiku

– Może się wydawać, że procesy inwestycyjne w budowę sieci szerokopasmowych idą powoli. Według mojej oceny, mamy na tyle dużo czasu, aby całość przedsięwzięcia doprowadzić do szczęśliwego finału.  Powstanie 20-30 tys. km światłowodów w infrastrukturze otwartej. Wszystkie firmy telekomunikacyjne będą mogły uczestniczyć w wykorzystaniu tej sieci – mówiła wiceminister rozwoju regionalnego. Magdalena Gaj zapowiedziała natomiast, że jej resort będzie zabiegał o zniesienie barier prawnych dla rozwoju usługi, jeśli takie bariery jeszcze istnieją.