Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp.z o.o. – spółka Województwa Małopolskiego – rozpoczyna konsultację budowy regionalnej sieci szerokopasmowej w województwie. Celem konsultacji jest prawidłowe zidentyfikowanie – we współpracy m.in. z operatorami telekomunikacyjnymi – rejonów wymagających rozbudowy infrastruktury. Samorząd wojewódzki chciałby zatem m.in. poznać plany inwestycyjne operatorów.

Regionalną sieć województwa małopolskiego będzie budowała powołana latem br. spółka celowa, której całkowitym właścicielem jest województwo. Objęło ono udziały w zamian za wkład pieniężny w wysokości 30 mln zł i aport studium wykonalności sieci (wyceniony na 2 mln zł). Z tegorocznego budżetu województwa na opłacenie kapitału pochodzić będzie prawie 500 tys. zł. Reszta środków na opłacenie kapitału zabezpieczona zostanie w 2013 r.

Zgodnie z uchwała sejmiku wojewódzkiego „przedmiotem działalności spółki będzie wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej z zakresu telekomunikacji polegających na zaprojektowaniu, budowie, utrzymaniu i zarządzaniu siecią telekomunikacyjną w postaci Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych hurtowej dostawy transmisji szerokopasmowej”.

Spółka szuka obecnie inwestora, który zrealizuje projekt, którego koszt szacowany jest na ok. 200 mln zł. Środki na budowę sieci pochodzą z regionalnego programu operacyjnego.