Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił przetarg na zapewnieniu łączy (internetowych, ISDN oraz telefonicznych numerów dostępowych) i usług telefonii komórkowej na potrzeby PUE (masowa wysyłka SMS-ów do wszystkich operatorów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej). Wartość projektu, szacowana na podstawie wadium (wynosi 270 tys. zł) to ponad 8 mln zł. Oferty w przetargu można składać do 23 listopada.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Platforma Usług Elektronicznych” będącego częścią Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.