Ministerstwo Obrony Narodowej zgodziło się na projekt wcześniejszego uwolnienia częstotliwości radiowych w paśmie 800 MHz, czyli tzw. dywidendy cyfrowej – wynika z naszych informacji. Oznacza to, że przetarg na te częstotliwości mógłby się odbyć na początku 2013 r., a przetarg na wolne zasoby w paśmie 1800 MHz już w połowie przyszłego roku.

Wedle naszych informacji MON, w ramach konsultacji międzyresortowych, formalnie przystało na aktualną wersję projektu rozporządzenia w sprawie zmian w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości. Wedle wersji z połowy roku projekt przewidywał udostępnienie od razu  dwóch kanałów radiowych po 5 MHz w trybie FDD. Reszta miała pozostawać do końca 2017 r. w dyspozycji MON, które mogło, ale nie musiało, udostępnić kolejne zakresy radiowe wcześniej. Że stanowisko MON ulega zmianie, a sytuacja może ulec poprawie – z punktu widzenia rynku – informowaliśmy w październiku.

Projekt rozporządzenia w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości czeka jeszcze przejście przez stosowne komitety Rady Ministrów. Urząd Komunikacji Elektronicznej sygnalizował już, że jeżeli częstotliwości 800 MHz będą dostępne szybciej, to przetarg na nie w połączeniu z zakresem 2600 MHz może się odbyć na początku 2013 r. (UKE planuje bardzo staranne przygotowanie do tego przetargu). Przetarg na już uwolnione zasoby w paśmie 1800 MHz miałby się odbyć w połowie przyszłego roku.