Konsorcjum firm Nexrad Telecom (jako lider), Consortia oraz Aksel złożyło najlepszą ofertę w przetargu ogłoszonym przez Komendę Główną Policji na rozbudowę systemu łączności cyfrowo-analogowej (dostawę radiotelefonów) dla jednostek organizacyjnych podległych komendom wojewódzkim z Poznania, Gdańska i Wrocławia.

Wartość kontraktu określono na 11,34 mln zł brutto. Budżet przygotowany przez zamawiającego miał wartość 8,34 mln zł brutto. Zwycięskie konsorcjum jako jedyne złożyło ofertę w przetargu, który miał charakter otwarty. Kontrakt zostanie zrealizowany do końca lutego 2012 r.

Policja już po raz drugi w ciągu kilku kwartałów decyduje się na zakup radiotelefonów. Rok temu wydała na tego typu urządzenia 15,5 mln zł. Dostawy zrealizowało wówczas konsorcjum firm MAW Telecom SRP i Consortia.