Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozpoczęła konsultacje w sprawie dostępności oferty kanałów telewizyjnych w różnych pakietach programowych operatorów płatnej telewizji. Pośród pytań, jakie postawiła KRRiT pada takie: „Czy chcieliby Państwo mieć możliwość zmiany operatora (dostawcy programów TV) na wzór mechanizmu zmiany operatora telefonicznego?”

Poza wyżej wymienionym pytaniem pada również o zadowolenie z zawartości pakietów programowych, łatwości ich zmiany, możliwość wyboru konkretnych kanałów, zainteresowanie ofertą programową a la carte.

Rada argumentuje, że „pragnie poznać opinie odbiorców dotyczące wszelkich ograniczeń w dostępie do programów telewizyjnych”. W informacji o rozpoczęciu konsultacji znajduje się jednak i taki passus: „W przypadku objęcia polskich operatorów obowiązkiem udostępniania abonentom pojedynczych programów, obowiązek ten, w myśl zasady neutralności technologicznej, powinien objąć wszystkie podmioty świadczące usługi rozprowadzania programów. Nałożenie takiego obowiązku będzie wymagało zmian ustawowych. Obecnie KRRiT nie ma uprawnień do interweniowania lub narzucania treści umów pomiędzy operatorami a abonentami.”

Konsultacje potrwają do 20 stycznia 2012 r.