Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że rozpoczyna drugą inwentaryzację sieci telekomunikacyjnych.

6 lutego 2012 roku urząd zaczął wysyłać wezwania do wszystkich podmiotów znajdujących się w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa UKE, jednostek samorządów terytorialnych oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Do przekazania danych o posiadanej infrastrukturze, budynkach umożliwiających kolokację oraz zrealizowanych i planowanych inwestycjach wezwano łącznie 9021 podmiotów, w tym 6506 przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 2485 jednostek samorządów terytorialnych oraz 30 przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Raport opracowany na podstawie tej inwentaryzacji ma być gotowy do 30 czerwca tego roku. Będzie on przedłożony premierowi.

To już drugi raport o stanie infrastruktury telekomunikacyjnej, który przygotowuje UKE. Pierwszy został opublikowany w czerwcu ubiegłego roku. Zawierał on dane uzyskane od 1280 podmiotów, które posiadały ok. 95 proc. eksploatowanej na terenie kraju infrastruktury telekomunikacyjnej. Dane z raportu  są wykorzystywane miedzy innymi do weryfikowania białych plam w działaniu finansowym ze środków unijnych 8.4 POIG (budowa sieci ostatniej mili).