W ostatnim okresie około 15 tys. klientów mięsiecznie rezygnuje z linii POTS na rzecz usług telefonicznych w technologii IP narodowego operatora – wynika z naszych informacji. Wedle raportu Telekomunikacji Polskiej za I kwartał br. zaś użytkowników VoIP było 152 tys. – 114 proc. więcej niż kwartał wcześniej. O ile we wcześniejszych latach raportowani przez TP abonenci VoIP bywali sztucznie wygenerowani (aktywowano domyślnie usługi, z których abonenci nie korzystali i za które nie płacili), o tyle teraz wedle naszych informacji migracja ma świadomy charakter.

Wynika to ze zmiany oferty: linia VoIP dodawana jest za ok. 20 zł do łącza dostępowego, i to głównie abonenci dostępu migrują na telefoniczną platformę IP. Przedsatwiciele TP nie kryją, że odbija się to na przychodach, bo oferty pakietowe z VoIP są dla klientów cenowo korzystniejsze (za 89 zł można mieć dzisiaj dostęp 2 Mb/s, usługą VoIP z nielimitowanymi połączeniami stacjonarnymi, bez dodatkowej opłaty za modem livebox). Z drugiej strony upowszechnianie VoIP prowadzi do stopniowej redukcji kosztów utrzymania infrastruktury TP.

Wedle przedstawicieli operatora abonenci korzystający z VoIP w pakietach z usługami dostępowymi są również mniej skłonni do przejścia na usługi WLR konkurencyjnych firm.