Ministerstwo Sprawiedliwości powierzyło GTS Poland świadczenie usług transmisji danych na potrzeby projektu ZSRK (systemu rachunkowości i zarządzania kadrami). Operator otrzymał też zadanie zwiększenia przepustowości dla lokalizacji obsługujących Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU), SAWA, system rejestracji audio-video przebiegu rozpraw sądowych (SA-V), Ośrodki Zarządzania Informacją (OZI) oraz pozwalających na  dostęp do aplikacji SIS. Spółka zabezpieczy też potrzeby lokalne w zakresie usług transmisji danych.

W ramach zamówienia GTS Poland zestawi dla klienta 49 nowych łączy oraz podniesie przepustowość dla 212 łączy. Otrzyma za to 9,75 mln zł netto.

GTS Poland otrzymał zlecenie z pominięciem procedury przetargowej. Zadania, które będzie wykonywał są bowiem rozszerzeniem zamówienie podstawowego z sierpnia 2011 r. Na podstawie zawartej wówczas umowy spółka wykonuje usługi transmisji danych dla strategicznych systemów informatycznych pracujących w resorcie sprawiedliwości, w tym Centralnego Rejestru Sądowego, czy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wartość tego kontraktu wyniosła 66,32 mln zł netto.