Urząd Marszałkowski w Łodzi rozesłał zaproszenia do składania ofert na przetarg ograniczony na utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowej ramach projektu Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna. Skierowane one zostały do czterech podmiotów: Telefonia Dialog, TK Telekom, Alcatel-Lucent, a także wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia: Integrated Solutions oraz Telekomunikacja Polska (grupa Orange).

ŁRST to projekt mający zapewnić powszechny dostęp do internetu szerokopasmowego w woj. łódzkim. W jego ramach ma zostać ponad 300 km sieci szkieletowej i ponad 460 km sieci dystrybucyjnej. W zasięgu sieci znajdzie się 630 miejscowości i ponad 131 tys. gospodarstw domowych. Całkowity koszt inwestycji to 71 mln zł, z czego ponad 50 mln zł pochodzić będzie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.