Realizacja współfinansowanych przez UE inwestycji w szerokopasmowy internet w Polsce jest opóźniona. Komisja Europejska będzie kontynuować ścisły monitoring wdrażania tych kluczowych dla Polski projektów po to, by zapewnić, że będą wdrażane na czas i by internet był dostępny nawet w odległych częściach Polski. Uważamy, że każda polska rodzina czy firma powinny mieć dostęp do szerokopasmowego internetu – powiedział rzecznik KE ds. agendy cyfrowej Ryan Heath.

Odniósł się on do raportu NIK, który alarmował, że Polska może stracić 1 mld euro ze względu na opóźnienia w realizacji projektów. Powinny być one rozliczone do 2015 r.

– Z dotychczasowych doświadczeń KE wynika, że projekty szerokopasmowego internetu w Polsce mają „wolny start”, częściowo ze względu na konieczność notyfikacji pomocy publicznej i przygotowania dokumentacji przetargowej. Większość z tych spraw została rozwiązana. Wdrażanie jest jednak nadal w tyle w stosunku do tego, co chcielibyśmy widzieć – zaznaczył Heath.

Inwestycje związane z dostępem do szerokopasmowego internetu są realizowane w Polsce w ramach unijnych programów: Rozwój Polski Wschodniej, Innowacyjna Gospodarka oraz regionalnych programów operacyjnych.