Dziewięć ofert wpłynęło w przetargu  na zaprojektowanie i budowę sieci szerokopasmowego internetu w woj. świętokrzyskim, która ma być realizowana w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW).

W ogłoszonym przez województwo w sierpniu przetargu przedsięwzięcie zostało podzielone na 4 obszary inwestycyjne. Wykonawcy mogli składać ofertę na wybrane części zamówienia. Po otwarciu ofert okazało się, że dwie z nich dotyczą budowy całej sieci szerokopasmowego internetu w regionie, pozostałe jednej lub dwóch z czterech części sieci.

W województwie świętokrzyskim ma powstać do końca 2014 roku blisko 1500 km sieci światłowodowej. Wartość całego projektu to 202 mln zł, z czego 158 mln zł to unijne dofinansowanie.