Największy operator alternatywny opublikował skorygowana prognozę wyników na przyszły rok.

Netia zrewidowała w dół swoje prognozy. Łączna liczba świadczonych usług (RGU) ma się nie zmienić na koniec przyszłego roku i wynieść 2,650 mln. Przychody natomiast zamiast 2,125 mld zł wyniosą 1,925 mld zł. Prognoza wyniku EBITDA spada z 600 mln zł do 525 mln zł, a poziom inwestycji z 270 mln zł dl 225 mln zł.

Ze sformułowań nowej prognozy można wywnioskować, że Netia spodziewa się spadku liczby klientów na usługi BSA i WLR świadczone w sieci Telekomunikacji Polskiej, co tylko po części zrekompensuje wzrostem liczby usług – dostępu do internetu i telewziyjnych – sprzedanych we własnej sieci telekomunikacyjnej.

Niezagrożone natomiast mają być opublikowane ostatnio operacyjne i finansowe cele na bieżący rok.

Netia: Prezentacja skorygowanej prognozy na 2013 rok