Narodowy Fundusz Zdrowia wybrał ofertę konsorcjum NextiraOne i Asseco Poland do realizacji projektu „Rozbudowa systemu telefonii IP wraz z trzyletnim wsparciem”.

Inwestycja, która realizowana będzie w centrali NFZ i oddziałach wojewódzkich instytucji obejmuje dostawę i wdrożenie niezbędnej infrastruktury technicznej oraz jej późniejszy serwis.

Wartość kontraktu, o który zabiegały dwa podmioty, ustalono na 5,78 mln zł brutto.