Urząd Komunikacji Elektronicznej na swej stronie internetowej udostępnił poradnik użytkownika usług telekomunikacyjnych. Przedstawia w nim prawa i obowiązki konsumenta związane z zawarciem umowy i korzystaniem z publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Poradnik zawiera m.in. odpowiedzi na najczęściej spotykane pytania i problemy konsumentów związane z postanowieniami umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz regulaminów i cenników tych usług. Klienic operatorow mogą się dowiedzieć, jakie są warunki zmiany przez abonenta dotychczasowej umowy dokonanej na odległość (np. telefonicznie),  co należy zrobić, gdy jakość usług jest niezadowalająca lub niezgodna z warunkami zawartej umowy lub jakie są prawa stron w przypadku rozwiązania umowy z winy dostawcy usług.

W pracach nad poradnikiem uczestniczył m.in. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,  w zakresie przedstawienia informacji na temat ochrony danych osobowych konsumentów.