Władze woj. podkrapckiego podpisały dziś umowę na realizację projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Wart ponad 300 milionów złotych projekt będzie realizowany przez firmę Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (tworzona przez Hawe, Alcatel-Lucent Polska oraz TP Teltech) w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Sieć szerokopasmowa będzie mieć ponad dwa tysiące kilometrów, 14 węzłów szkieletowych oraz blisko 200 punktów dystrybucyjnych. Umowę zawarto w modelu DBO (Desing-Build-Operate), co znaczy, że ORSS będzie odpowiedzialny zarówno za zaplanowanie i wybudowanie sieci, ale będzie też nią zarządzał i udostępniał zainteresowanym operatorom, którzy będą mogli dzięki niej świadczyć najbardziej nowoczesne usługi telekomunikacyjne a w szczególności szerokopasmowego dostępu do Internetu.

– Już dzisiaj przekazaliśmy panu marszałkowi harmonogram rzeczowo-finansowy, a zatem terminarz, krok po kroku, jak ta inwestycja będzie realizowana. Ten harmonogram obejmuje także termin zakończenia projektu, którego dotrzymamy – mówi Krzysztof Witoń prezes Hawe.

Jednostki administracji publicznej, na bazie wybudowanej infrastruktury, będą mogły wdrożyć ogólnie dostępne usługi elektroniczne, w tym e-administracji, e-edukacji usługi medyczne oraz zapewnić efektywną wymianę danych pomiędzy urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, medycznymi i podmiotami gospodarczymi.