Audytel zbadał popyt na chmurę: 55 proc. dużych firm jej nie wykorzystuje

Publikacja: 09.01.2014 10:10

55 proc. największych polskich organizacji w ogóle nie stosuje przetwarzania w chmurze, a 40 proc. nawet nie ma tego w planach – wynika z „Badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich organizacjach” (TOP 500) przeprowadzonego przez firmę doradczą Audytel, którego wyniki zaprezentowano dziś.

Pokazało ono, że przyczyną takiego stanu rzeczy są zarówno obawy przed stosowaniem nowej technologii jak i ograniczenia wynikające ze standaryzacji systemów IT wprowadzane przez zagraniczne spółki matki. Audytel przekonuje jednak, że światowe trendy technologiczne oraz działania edukacyjne i regulacyjne Komisji Europejskiej doprowadzą do transformacji architektury IT do modelu chmurowego. Pytanie brzmi więc nie „czy”, tylko „kiedy” polskie firmy zmigrują do chmury? – uważa doradcza firma.

Na razie z jej badania wynika, że prawie połowa przedsiębiorstw oraz dużych jednostek administracji publicznej ani nie wykorzystuje ani nawet nie rozważa chmury, jako modelu architektury IT. Tylko co dwudziesta z ankietowanych firm miała sformalizowaną strategię dotyczącą przetwarzanie w chmurze, a co 5 firma przeanalizowała koszty i korzyści wdrożenia architektury chmurowej i taki sam odsetek firm monitoruje ryzyka związane z przetwarzaniem w chmurze. Zwykle jednak firmy, które wykonały te pierwsze kroki formalne, zdecydowały się potem na zastosowanie nowej technologii.

Ankieta pokazała, że najbardziej popularną formą realizacji usług cloudowych są wirtualne serwery (kategoria usług IaaS, ang. Infrastructure as a Service). Natomiast usługi z kategorii PaaS (ang. Platform as a Service) są wykorzystywane dość rzadko, natomiast mają duży potencjał wzrostu – uważa Audytel. W swoich przyszłych planach respondenci najczęściej wskazywali rozwiązania związane z komunikacją (CaaS, ang. Communications as a Service) oraz zarządzaniem obiegiem informacji i dokumentów w organizacji.

Wykorzystanie usług w tzw. chmurze publicznej jest bardzo małe. Przeważającym modelem realizacji chmury jest chmura prywatna – deklaruje to 75 proc. respondentów – i to taka, w której klient samodzielnie odpowiada za realizację wszystkich kluczowych aspektów:

* infrastrukturę sprzętową,

* serwerownię,

* wdrożenie i integrację,

* administrowanie i zarządzanie chmurą.

Bardzo niski jest odsetek firm posiadających sformalizowane i metodyczne podejście do zagadnienia chmury obliczeniowej (formalną strategię przetwarzanie w chmurze, analizy koszty i korzyści, monitoring ryzyk związanych z przetwarzaniem w chmurze) – niższy nawet niż odsetek firm korzystających z chmury. Takie wyniki wskazują, że firmy nie wykorzystujące przetwarzania w chmurze nawet nie sprawdziły, czy takie posunięcie byłoby dla nich korzystne a pozostałe wdrażają rozwiązania na chybił-trafił, bez sprecyzowanej strategii, co zwiększa potencjalne ryzyka porażki wdrożenia lub nieefektywności architektury IT.

W firmach wykorzystujących przetwarzanie w chmurze, co czwarta aplikacja dostarczana jest w modelu cloudowym. Dużo lepiej wypada strona sprzętowa –  tylko co trzeci serwer jest fizyczny, resztę serwerów działy IT już zwirtualizowały lub przeniosły do chmury.

Organizacje oczekują po wdrożeniu przetwarzania w chmurze oszczędności na poziomie 20 proc.. Realnie udaje się te plany zrealizować tylko w połowie.

Respondenci stosunkowo dobrze oceniają dostawców rozwiązań chmurowych w obszarze rozwiązań infrastrukturalnych (kolokacja i IaaS). Najsłabiej wypada opracowanie strategii migracji do cloud oraz analiza wymagań i doradztwo wstępne

– Obawy dotyczące wykorzystania przetwarzania w chmurze są zdecydowanie większe niż motywacje, które związane głównie z oszczędnością kosztów inwestycyjnych oraz elastycznością dostępu do zasobów i mocy obliczeniowej – ocenia cytowany w informacji prasowej Grzegorz Bernatek, kierownik projektu w Audytelu.

Organizacje obawiają się zwłaszcza o bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych, oraz widzą duże ryzyka kontraktowe (uzależnienie od dostawcy usługi i braku kontroli nad przepływem informacji).

55 proc. największych polskich organizacji w ogóle nie stosuje przetwarzania w chmurze, a 40 proc. nawet nie ma tego w planach – wynika z „Badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich organizacjach” (TOP 500) przeprowadzonego przez firmę doradczą Audytel, którego wyniki zaprezentowano dziś.

Pokazało ono, że przyczyną takiego stanu rzeczy są zarówno obawy przed stosowaniem nowej technologii jak i ograniczenia wynikające ze standaryzacji systemów IT wprowadzane przez zagraniczne spółki matki. Audytel przekonuje jednak, że światowe trendy technologiczne oraz działania edukacyjne i regulacyjne Komisji Europejskiej doprowadzą do transformacji architektury IT do modelu chmurowego. Pytanie brzmi więc nie „czy”, tylko „kiedy” polskie firmy zmigrują do chmury? – uważa doradcza firma.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu