Urząd Komunikacji Elektronicznej podpisał umowa na rozbudowę Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych z konsorcjum firm T4B i Qumak o wartość 12,5 mln zł.

Platforma wspiera ogólnokrajowy system informatyczny powiadamiania ratunkowego i umożliwia  m.in. natychmiastowe zlokalizowanie osoby dzwoniącej na numer alarmowy 112 i inne numery ratunkowe. Tym samym pozwala skrócić czas reakcji służb powołanych do niesienia pomocy. Modernizacja  PLI CBD ma umożliwić scentralizowane przenoszenie numerów abonenckich pomiędzy sieciami teleinformatycznymi.

UKE ogłosił przetarg na rozbudowę platformy w listopadzie 2013 r. Wpłynęły wówczas cztery oferty (także od Comarchu, Wasko i konsorcjum Outbox i SII) i po wyborze najkorzystniejszej (wówczas wybrano Wasko z ofertą 9,7 mln zł) wniesione zostały dwa odwołania. W wyniku przeprowadzonych w tym zakresie dwóch rozpraw w Krajowej Izbie Odwoławczej (KIO) urząd musiał powtórzyć ocenę ofert.  Za drugim razem wybrano ofertę T4B i Qumaka z wyższą oceną merytorczyną i  nie wpłynęło już żadne odwołanie.