W ciągu 1-2 tyg. można się spodziewać decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w sprawie akceptacji (bądź nieakceptacji) transakcji sprzedaży przez Telekomunikację Polską funduszowi inwestycyjnemu Montagu 100 proc. udziałów operatora sieci nadawczej sygnału TV – TP Emitela. Taką informację uzyskaliśmy od osoby związanej z grupą TP.

Mimo pozycji TP Emitela na rynku nadawania sygnału TV  (blisko 90 proc.) grupa nie spodziewa się, aby UOKiK miał robić trudności. – Transakcja nie zmienia układu sił na rynku nadawania sygnału TV. Dominujący na nim podmiot zmieni tylko właściciela – mówi nasz rozmówca.

Telekomunikacja Polska uzgodniła w marcu z Montagu kwotę 1,7 mld zł za TP Emitela. Wczoraj TP informowała o spełnieniu jednego z warunków zawieszających realizację umowy: wniesienia udziałów TP Emitela do wehikułu inwestycyjnego Bilbo Sp. z o.o. Zgoda UOKiK na transakcję jest kolejnym warunkiem zawieszającym sprzedaż TP Emitela.