Urząd miał na to 2 miesiące. Musi jednak uzwględnić dłuższą przerwę w pracy na początku maja. UKE zarzuciło Komisji wiele błędów formalnych i merytorycznych w procedowaniu nad notyfikacją projektu decyzji o IP tranzycie.

Urząd wciąż podtrzymuje chęć ponownej notyfikacji swojej decyzji, ale przyznaje, że nowa oferta na dostęp do sieci IP Telekomunikacji Polskiej, jaka obowiązuje do kwietnia osłabiła potrzebę regulacji. – Musimy poczekać na efekty tej oferty i sprawdzić, jak wpłynęła na rynek – mówi Anna Streżyńska, szefowa UKE.